Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2013

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΝ: ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΝ: ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ: Πρό καιροῦ παραβρέθηκα σέ μία συζήτηση, ἡ ὁποία ἀποδείχθηκε πολλαπλῶς χρήσιμη γιά τήν ἐπισήμανση τοῦ ποῦ ἔγκειτ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η ΝΕΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ

Η ΝΕΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ Φωτό Αρχείου Γενομένης τῆς τακτικῆς ἀνασυγκροτήσεως τῆς...