Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2013

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΝ: ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΝ: ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ: Πρό καιροῦ παραβρέθηκα σέ μία συζήτηση, ἡ ὁποία ἀποδείχθηκε πολλαπλῶς χρήσιμη γιά τήν ἐπισήμανση τοῦ ποῦ ἔγκειτ...

Δεν υπάρχουν σχόλια: