Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2020

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ Α΄ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ & ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΗΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΣΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ Α΄ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ & ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΗΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΣΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ.

Μέ τή Χάρη τοῦ Θεοῦ, τίς πρεσβεῖες τοῦ Προστάτου καί Ἐφόρου τῆς Μονῆς μας Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, τίς εὐχές, τίς πατρικές εὐλογίες καί ὑπό τήν Σεπτή Αἰγίδα τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου κ.κ.Βαρθολομαίου πραγματοποιήθηκε τό Σάββατο 4 καί τήν Κυριακή 5 Νοεμβρίου 2017 τό Α΄ Ἐπιστημονικό Συνέδριο τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίου Γεωργίου Βασσῶν Καρπάθου, μέ τή συνεργασία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καρπάθου καί Κάσου.

Τό Συνέδριο ξεκίνησε τό πρωί τοῦ Σαββάτου 5 Νοεμβρίου μέ Θεία Λειτουργία ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κώου καί Νισύρου κ.Ναθαναήλ, στό Καθολικό τῆς Μονῆς, πού φέτος συμπλήρωσε 160 χρόνια ἀπό τήν ἀνέγερσή του.

Στήν ἔναρξη τοῦ Συνεδρίου ὁ Ἡγούμενος τῆς Μονῆς Ἀρχιμ. Καλλίνικος Μαυρολέων ἀνέγνωσε τό σεπτό Πατριαρχικό Γράμμα τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου κ.κ.Βαρθολομαίου καί ὁ Χορός Ψαλτῶν «Τρίκκης Μελωδοί», ὑπό τή διεύθυνση τοῦ κ. Δημητρίου Μπαλαγεώργου, Ἀν. Καθηγητή τοῦ Τμήματος Μουσικῶν Σπουδῶν τοῦ ΕΚΠΑ, ἀπέδωσε ἐξαιρετικά ἐκκλησιαστικούς ὕμνους ἀπό τήν ὑμνολογία τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου.

Ἀκολούθησαν οἱ εἰσηγήσεις ἀπό Πανεπιστημιακούς Καθηγητές, ἄλλους Ἐπιστήμονες καί Ἐρευνητές, ὡς ἑξῆς:

Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καρπάθου καί Κάσου κ.Ἀμβρόσιος,
Θέμα: «Ἱερά Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή Ἁγ.Γεωργίου Βασσῶν: Παρελθόν, παρόν καί μέλλον».

Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κώου καί Νισύρου κ.Ναθαναήλ, Προηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίου Γεωργίου Βασσῶν Καρπάθου,
Θέμα: «Ὁ Κτήτωρ τοῦ Καθολικοῦ τῆς Μονῆς Νεκτάριος ὁ Νισύριος καί οἱ ἐπιγραφές τῆς Μονῆς».

Ἀρχιμανδρίτης Χριστόδουλος Κοσμάς, Καθηγούμενος τῆς  Ἱερᾶς Συνοδικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίου Συμεών Νέου Θεολόγου Καλάμου Ἀττικῆς,
Θέμα: «Ὁ Ὀρθόδοξος Μοναχισμός σήμερα».

Εἰρήνη Χριστινάκη, Ἀναπληρώτρια Καθηγήτρια τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἐθνικοῦ καί Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν,
Θέμα: «Ἡ ἐκκλησιολογική διάσταση τοῦ κανονικοῦ θεσμοῦ τῶν Σταυροπηγίων» (διαβάστηκε περίληψη τῆς εἰσηγήσεώς της ἐπειδή  ἀπουσίασε λόγῳ ἐκτάκτου κωλύματος).

Ἐμμανουήλ Περσελῆς, Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἐθνικοῦ καί Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, Ἄρχων Διδάσκαλος τοῦ Ψαλτῆρος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας,
Θέμα: «Ὁ Μητροπολίτης Καρπάθου καί Κάσου Ἀπόστολος (Παπαϊωάννου) καί ἡ ἐκπαιδευτική προσφορά τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίου Γεωργίου Βασσῶν Καρπάθου».

Ἠλίας Έμμ. Βασιλαρᾶς, Ἐρευνητής τῆς Καρπαθιακῆς Ἱστορίας καί Λαογραφίας,
Θέμα: «Τρεῖς κληρικοί ἀπό τά Σπόα στήν Ι.Μ.ΑΓ.Γ.Βασσῶν: Παρουσία καί δράση ἀπό γραπτές καί προφορικές μαρτυρίες».

Ἀθανάσιος Γλάρος, Ἐπίκουρος Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἐθνικοῦ καί Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν,
Θέμα: «Ἡ θεολογική ἀνάγνωση τῶν πατερικῶν ἐγκωμίων γιά τόν Ἅγιο Γεώργιο».

Δημήτριος Μπαλαγεῶργος, Ἀναπληρωτής Καθηγητής τοῦ Τμήματος Μουσικῶν Σπουδῶν τοῦ Ἐθνικοῦ καί Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν,
Θέμα: «Ὁ Ἅγιος Γεώργιος ὑμνολογούμενος καί μελωδούμενος».

Βάλτερ Ποῦχνερ, Ὁμότιμος Καθηγητής τοῦ Ἐθνικοῦ καί Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, Μέλος τῆς Ἀκαδημίας Ἐπιστημῶν Βιέννης,
Θέμα: «Ἡ λατρεία τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στά Βαλκάνια».

Ἐμμανουήλ Γ. Βαρβούνης, Καθηγητής Λαογραφίας καί Πρόεδρος τοῦ Τμήματος Ἱστορίας καί Ἐθνολογίας τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, Ἄρχων Προστάτης τῶν Γραμμάτων τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας,
Θέμα: «Λαογραφικά τοῦ Ἁγίου Γεωργίου».

Μηνᾶς Ἀλ. Ἀλεξιάδης,  Ὁμότιμος Καθηγητής τοῦ Τμήματος Φιλολογίας τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Ἐθνικοῦ καί Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, Ἄρχων Ὑπομνηματογράφος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας,
Θέμα: «Καρπαθιακές παραλλαγές  τοῦ τραγουδιοῦ  γιά τόν δρακοντοκτόνο Ἅγιο Γεώργιο».

Σεβαστιανός Ἀνδρεάδης, Δρ Θεολογίας καί Φιλόλογος, Διευθυντής τῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν,
Θέμα: «Τό διαχρονικό ταξίδι τοῦ Ἁϊ-Γιώργη στόν κόσμο τῆς Λογοτεχνίας».

Γεώργιος Μουστάκης, Συντηρητής ἀρχαιοτήτων καί ἔργων τέχνης,
Θέμα: «Ἀποκατάσταση Καθολικοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς».

Μετά τήν τελευταία συνεδρία συνοψίστηκαν τά πορίσματα - συμπεράσματα τοῦ Συνεδρίου ἀπό τόν Καθηγητή κ. Ἐμμανουήλ Βαρβούνη καί ἡ Χορωδία τοῦ Δήμου Καρπάθου, ὑπό τήν Διεύθυνση τῆς κ.Μοσχούλας Βαρδαούλη, ἀπέδωσε μέ ἐπιτυχία παραδοσιακά τραγούδια γιά τόν ἅγιο Γεώργιο.
Τήν δεύτερη ἡμέρα τοῦ Συνεδρίου, Κυριακή 5 Νοεμβρίου 2017, οἱ ἐργασίες κορυφώθηκαν μέ τήν Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία πού τελέστηκε μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα στόν Ἱερό Ναό Εύαγγελιστρίας πόλεως Καρπάθου. Στή Θεία Λειτουργία προεξῆρχε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κώου καί Νισύρου κ.Ναθαναήλ καί παρέστη συμπροσευχόμενος στό Ἱερό Βῆμα ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καρπάθου καί Κάσου κ. Ἀμβρόσιος, ὁ ὁποῖος καί τόν προσεφώνησε καταλλήλως. Ἔψαλε ὑπέροχα ὁ Χορός  Ψαλτῶν «Τρίκκης Μελωδοί», ὑπό τή διεύθυνση τοῦ Καθηγητή κ. Δημητρίου Μπαλαγεώργου.
Μετά ἡ ἐνορία τῆς Εὐαγγελιστρίας προσέφερε πλούσιο πρωινό στό Ἐκκλησιαστικό Μέγαρο τοῦ Ναοῦ καί στή συνέχεια οἱ Σύνεδροι ἐπισκέφθηκαν καί ξεναγήθηκαν στήν Παλαιοχριστιανική Βασιλική τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς (6ου αἰ.), στόν σπηλαιώδη Ναό τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ στά Ἄπελλα (13ου αἰ.), τόν ἱερό Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Πυλῶν, ὅπου καί παρατέθηκε γεῦμα, πλαισιωμένο ἀπό παραδοσιακούς σκοπούς καί τραγούδια ἀπό ὁμάδα τοῦ Λυκείου Ἑλληνίδων Καρπάθου καί τόν Ἱερό Ναό Κοιμ. Θεοτόκου Μενετῶν Καρπάθου.

Στίς ἐργασίες τοῦ Συνεδρίου συμμετεῖχαν 225 πρόσωπα, ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς Ι.Μ.Καρπάθου καί Κάσου Ἀρχιμ. π.Ἐπιφάνιος Χριστοδουλάκης, οἱ Ἁγιοσυμεωνίτες  Ἱερομόναχοι π.Δωρόθεος καί Χερουβείμ καί ὁ Μοναχός Εὐάρεστος, ὁ Ἀρχιμ.π.Ἀμβρόσιος Μαναρουλάς, ὁ Σύγκελλος π.Ἀθανάσιος Γκότσης, ὁ Πρωτ. π.Δημήτριος Ζαγόρας, Γραμματεύς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ὁ Οἰκονόμος π.Ἰωάννης Νεραντζούλης, ὁ Πρεσβύτερος π.Δημήτριος Σκαρβελάκης, ὁ Ἱεροδιάκονος τῆς Ι.Μ.Κώου π.Ἀμβρόσιος Καμπούρογλου, ὁ Δήμαρχος Καρπάθου κ.Ἠλίας Λάμπρος, ὁ Στρατηγός Διοικητής τῆς 95 ΑΔΤΕ Ὑποστράτηγος κ.Χιονής Νικόλαος, ὁ Δκτής ΠΒ τῆς 95 ΑΔΤΕ Σχης (ΠΒ) κ.Μαρινόπουλος Δούκας, ὁ Φρούραρχος Σμήναρχος(Ι) κ.Ἰωάννης Βάσσος, ὁ Δκτής τοῦ ΤΕ Καρπάθου Ἀντισυνταγματάρχης (ΠΖ) κ.Γεωργόπουλος Παναγιώτης, ὁ Δκτής τοῦ 9ου ΣΑ Ἐπισμηναγός κ.Παναγιώτης Τσεκούρας, ὁ Διοικητής τοῦ 102 ΛΜΕΘ Λοχαγός (ΠΒ) κ.Ἀναστάσιος Στεργιάκας, ὁ Διοικητής τοῦ Πυροσβεστικοῦ Τμήματος Ὑποπυραγός κ.Δημήτρης Ἀϊβάτογλου, ὁ Διοικητής τοῦ Ἀστυνομικοῦ Τμήματος Ἀστυνόμος Α΄ κ.Παναγιώτης Ταγκαλίδης, ὁ Ἀντιδήμαρχος κ.Γεώργιος Τούμα, Δημοτικοί Σύμβουλοι, ὁ Πρόεδρος τῆς Τοπικῆς Κοινότητας Ἀπερίου κ.Ἀλέκος Μικροπανδρεμένος, ὁ Πρόεδρος τῆς Διοικούσας Ἐπιτροπῆς τοῦ Κέντρου Ὑγείας Καρπάθου κ.Θεοδόσιος Μαστρομηνάς, ἡ Πρόεδρος τοῦ Λυκείου Ἑλληνίδων κ. Θεοδώρα Διαμαντή, ὁ Πρόεδρος τῆς Τοπικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἰνστιτούτου Λαϊκοῦ Πολιτισμοῦ κ.Ἠλίας Βασιλαράς, ἡ Διευθύντρια τῆς Δημοτικῆς Χορωδίας κ.Μοσχούλα Βαρδαούλη, Ἐκπαιδευτικοί, Διευθυντές καί ἐκπρόσωποι Σχολείων, Πολιτιστικῶν Συλλόγων καί τοπικῶν Φορέων καί πολλοί εὐλαβεῖς προσκυνητές καί φίλοι τῆς Μονῆς.

Ὁ Ἡγούμενος τῆς Μονῆς π. Καλλίνικος Μαυρολέων εὐχαρίστησε τήν Α.Θ.Π. τόν Οἰκουμενικό μας Πατριάρχη, τούς Σεβασμιωτάτους Ἀρχιερεῖς, τόν Ἅγιο Καθηγούμενο, τούς Ἐλλογιμωτάτους Καθηγητές, τίς Χορωδίες, ὅλους τούς Συνέδρους γιά τήν παρουσία τους, τόν τηλεοπτικό Σταθμό «ΘΑΡΡΙ» τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρόδου, καθώς τήν εὐλογημένη στρατιά τῶν ἐθελοντῶν, μικρῶν καί μεγάλων, πού ἐργάστηκαν μέ χαρά καί συνέβαλαν στήν κατά τό δυνατόν ἄρτια διεξαγωγή του Συνεδρίου.

Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2020

ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΣΤΗ ΜΟΝΗ ΜΑΣ

Τήν ἀνακομιδή τῶν λειψάνων τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, Προστάτου καί Ἐφόρου τῆς Μονῆς μας, γιορτάσαμε λιτά, σεμνά καί ταπεινά καί φέτος μέ ἀγρυπνία, τό βράδυ τῆς Δευτέρας 2 πρός Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2020. Λειτούργησαν ὁ Ἡγούμενος π.Καλλίνικος καί ὁ Πρεσβύτερος π.Βασίλειος Κουνάβης, Καθηγητής Χημικός -Μηχανικός στό ΕΠΑΛ καί τό ΓΕΛ Καρπάθου. Ἔψαλε ὁ κ.Μιχαήλ Φράγκος, μαθηματικός καί χορός κυριῶν. Συμμετεῖχαν λίγοι προσκυνητές. Καί τοῦ χρόνου! Ὁ Ἅγιος ἄς εἶναι βοηθός μας!


 

Εἰκόνες ἀπό τό Ἅγιον Ὄρος

Τό ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας, 19ης Ὀκτωβρίου 2020, μετά τόν Ἑσπερινό καί τήν Παράκληση, ἔγινε προβολή εἰκόνων ἀπό τό Περιβόλι τῆς Παναγίας καί ἀπό τήν Ἑορτή τῆς παγκοσμίου Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στήν Ἱερά Μονή Ξηροποτάμου, ὅπου καί φυλάσσεται τό μεγαλύτερο παγκοσμίως τεμάχιο Τιμίου Ξύλου. 

Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2020

Η νέα σύνθεση της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου

Για το εξάμηνο από 01.09.2020 έως 28.02.2021, την Αγία καί Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου υπό τήν προεδρία του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου, θα συγκροτήσουν οι Μητροπολίτες

Περγάμου κ. Ἰωάννης,

 Μεξικοῦ κ. Ἀθηναγόρας, 

Καρπάθου καί Κάσου κ. Ἀμβρόσιος, 

Μιλήτου κ. Ἀπόστολος, 

Ἰκονίου κ. Θεόληπτος, 

Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέας, 

Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας κ. Παΐσιος, Σουηδίας καί πάσης Σκανδιναυΐας κ. Κλεόπας, 

Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, 

Αὐστραλίας κ. Μακάριος, 

Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος, 

Ἑλβετίας κ. Μάξιμος.


 Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 1ῃ Σεπτεμβρίου 2020

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου

Σάββατο 29 Αυγούστου 2020

Σεπτόν Πατριαρχικόν Μήνυμα ἐπί τῇ ἡμέρᾳ προσευχῆς ὑπέρ τῆς Προστασίας τοῦ Φυσικοῦ Περιβάλλοντος (01/09/2020)

 Ἀριθμ. Πρωτ. 529
 † Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ

 ΕΛΕΩι ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 

ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ 

ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΧΑΡΙΝ, ΕΙΡΗΝΗΝ ΚΑΙ ΕΛΕΟΣ

 ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ ΠΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΤΙΣΕΩΣ

 ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 

Προσφιλεῖς ἀδελφοί ἱεράρχαι καί τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

     Ἀποτελεῖ κοινήν πεποίθησιν, ὅτι εἰς τήν ἐποχήν μας τό φυσικόν περιβάλλον ἀπειλεῖται ὅσον ποτέ ἄλλοτε εἰς τήν ἱστορίαν τῆς ἀνθρωπότητος. Τό μέγεθος τῆς ἀπειλῆς ἀποκαλύπτεται εἰς τό γεγονός ὅτι τό διακύβευμα δέν εἶναι πλέον ἡ ποιότης τῆς ζωῆς, ἀλλά ἡ διατήρησις αὐτῆς εἰς τόν πλανήτην μας. Διά πρώτην φοράν εἰς τήν ἱστορίαν, ὁ ἄνθρωπος δύναται νά καταστρέψῃ τούς ὅρους τῆς ζωῆς ἐπί τῆς γῆς. Τά πυρηνικά ὅπλα εἶναι τό σύμβολον τοῦ προμηθεϊκοῦ τιτανισμοῦ τοῦ ἀνθρώπου, ἁπτή ἔκφρασις τοῦ «συμπλέγματος παντοδυναμίας» τοῦ συγχρόνου «ἀνθρωποθεοῦ». 

    Εἰς τήν χρῆσιν τῆς πηγαζούσης ἐκ τῆς ἐπιστήμης καί τῆς τεχνολογίας ἰσχύος, ἀποκαλύπτεται σήμερον ἡ ἀμφισημία τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ ἐπιστήμη ὑπηρετεῖ τήν ζωήν, συμβάλλει εἰς τήν πρόοδον, εἰς τήν ἀντιμετώπισιν τῶν ἀσθενειῶν καί πολλῶν καταστάσεων αἱ ὁποῖαι ἐθεωροῦντο μέχρι σήμερον «μοιραῖαι», δημιουργεῖ νέας θετικάς προοπτικάς διά τό μέλλον. Ὅμως, ταυτοχρόνως, δίδει εἰς τόν ἄνθρωπον πανίσχυρα μέσα, ἡ κακή χρῆσις τῶν ὁποίων δύναται νά ἀποβῇ καταστροφική. Βιοῦμεν τήν ἐξελισσομένην καταστροφήν τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος, τῆς βιοποικιλότητος, τῆς χλωρίδος καί τῆς πανίδος, τήν ρύπανσιν τῶν ὑδατίνων πόρων καί τῆς ἀτμοσφαίρας, τήν προϊοῦσαν ἀνατροπήν τῆς κλιματικῆς ἰσορροπίας καί ἄλλας ὐπερβάσεις ὁρίων καί μέτρων εἰς πολλάς διαστάσεις τῆς ζωῆς. Ὀρθῶς καί προσφυῶς ἀπεφάνθη ἡ Αγία καί Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας (Κρήτη 2016), ὅτι «ἡ ἐπιστημονική γνῶσις δέν κινητοποιεῖ τήν ἠθικήν βούλησιν τοῦ ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος, καίτοι γνωρίζει τούς κινδύνους, συνεχίζει νά δρᾷ ὡς ἐάν δέν ἐγνώριζεν» (Ἐγκύκλιος, § 11).    

         Εἶναι προφανές ὅτι ἡ προστασία τοῦ κοινοῦ ἀγαθοῦ, τοῦ ἀκεραίου φυσικοῦ περιβάλλοντος, εἶναι κοινή εὐθύνη ὅλων τῶν κατοίκων τῆς γῆς. Ἡ σύγχρονος κατηγορική προστακτική διά τήν ἀνθρωπότητα εἶναι νά ζῶμεν χωρίς νά καταστρέφωμεν τό περιβάλλον. Ἐνῶ ὅμως εἰς προσωπικόν ἐπίπεδον καί ἀπό πολλάς κοινότητας, ὁμάδας, κινήματα καί ὀργανώσεις ἐπιδεικνύεται μεγάλη εὐαισθησία καί οἰκολογική εὐθύνη, τά κράτη καί οἱ οἰκονομικοί παράγοντες ἀδυνατοῦν, ἐν ὀνόματι γεωπολιτικῶν σχεδιασμῶν καί τῆς «ἰδιονομίας τῆς οἰκονομίας», νά λάβουν τάς ὀρθάς ἀποφάσεις διά τήν προστασίαν τῆς κτίσεως καί καλλιεργοῦν τήν ψευδαίσθησιν ὅτι τά περί «παγκοσμίου οἰκολογικῆς καταστροφῆς» εἶναι ἰδεολόγημα τῶν οἰκολογικῶν κινημάτων καί ὅτι τό φυσικόν περιβάλλον ἔχει τήν δύναμιν νά ἀνανεώνεται ἀφ᾿ ἑαυτοῦ. Τό κρίσιμον ἐρώτημα, ὅμως, παραμένει: Πόσον θά ἀνθέξῃ ἡ φύσις τάς ἀκάρπους συζητήσεις καί τάς διασκέψεις, τήν περαιτέρω καθυστέρησιν εἰς τήν ἀνάληψιν ἀποφασιστικῶν δράσεων διά τήν προστασίαν της; 

    Τό γεγονός ὅτι κατά τήν διάρκειαν τῆς πανδημίας τοῦ νέου κορωνοϊοῦ Covid- 19, μέ τόν ἐπιβληθέντα περιορισμόν τῶν μετακινήσεων, τό κλείσιμον ἐργοστασίων καί τήν μείωσιν τῆς βιομηχανικῆς δραστηριότητος καί παραγωγῆς, παρετηρήθη μείωσις τῶν ρύπων καί τῆς ἐπιβαρύνσεως τῆς ἀτμοσφαίρας, ἀπέδειξε τόν 2 ἀνθρωπογενῆ χαρακτῆρα τῆς συγχρόνου οἰκολογικῆς κρίσεως. Κατέστη εκ νέου σαφές ὅτι ἡ βιομηχανία, ὁ σύγχρονος τρόπος μετακινήσεως, τό αὐτοκίνητον καί τό ἀεροπλάνον, ἡ ἀδιαπραγμάτευτος προτεραιότης τῶν οἰκονομικῶν δεικτῶν καί ἄλλα συναφῆ, ἐπῃρεάζουν ἀρνητικῶς τήν περιβαλλοντικήν ἰσορροπίαν καί ὅτι η ἀλλαγή πορείας πρός τήν κατεύθυνσιν μιᾶς οἰκολογικῆς οἰκονομίας ἀποτελεῖ ἀδήριτον ἀναγκαιότητα. Δέν ὑπάρχει ἀληθής πρόοδος, η ὁποία στηρίζεται εἰς τήν καταστροφήν τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος. Εἶναι ἀδιανόητον νά λαμβάνωνται οἰκονομικαί ἀποφάσεις χωρίς νά συνυπολογίζωνται αἱ οἰκολογικαί ἐπιπτώσεις των. Ἡ οἰκονομική ἀνάπτυξις δέν εἶναι δυνατόν νά παραμένῃ ἐφιάλτης διά τήν οἰκολογίαν. Εἴμεθα βέβαιοι ὅτι ὑπάρχει ἐναλλακτική ὁδός οἰκονομικῆς ὀργανώσεως καί ἀναπτύξεως ἔναντι τοῦ οἰκονομισμοῦ καί τοῦ προσανατολισμοῦ τῆς οἰκονομικῆς δραστηριότητος εἰς τήν μεγιστοποίησιν τῆς κερδοφορίας. Τό μέλλον τῆς ἀνθρωπότητος δέν εἶναι ὁ homo oeconomicus. 

    Τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, τό ὁποῖον κατά τάς τελευταίας δεκαετίας πρωτοστατεῖ εἰς τόν χῶρον τῆς προστασίας τῆς κτίσεως, θά συνεχίσῃ τάς οἰκολογικάς του πρωτοβουλίας, τήν ὀργάνωσιν οἰκολογικῶν συνεδρίων, τήν κινητοποίησιν τῶν πιστῶν καί πρωτίστως τῆς νεολαίας, τήν ἀνάδειξιν τῆς προστασίας τοῦ περιβάλλοντος εἰς βασικόν θέμα τοῦ διαθρησκειακοῦ διαλόγου καί τῶν κοινῶν πρωτοβουλιῶν τῶν θρησκειῶν, τάς ἐπαφάς μέ πολιτικούς ἡγέτας καί θεσμούς, τήν συνεργασίαν μέ περιβαλλοντικάς ὀργανώσεις καί οἰκολογικά κινήματα. Εἶναι προφανές ὅτι ἡ σύμπραξις διά τήν προστασίαν τοῦ περιβάλλοντος δημιουργεῖ διαύλους ἐπικοινωνίας καί δυνατότητας διά νέας κοινάς δράσεις. 

    Ἐπαναλαμβάνομεν, ὅτι αἱ περιβαλλοντικαί δραστηριότητες τοῦ Οἰκουμε-νικοῦ Πατριαρχείου εἶναι προέκτασις τῆς ἐκκλησιολογικῆς αὐτοσυνειδησίας του καί δέν ἀποτελοῦν ἁπλῶς περιστασιακήν ἀντίδρασιν εἰς ἕν νέον φαινόμενον. Ἡ ἰδία ἡ ζωή τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἐφηρμοσμένη οἰκολογία. Τά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας, σύνολος ἡ λατρευτική ζωή, ὁ ἀσκητισμός καί ὁ κοινοτισμός, ἡ καθημερινότης τῶν πιστῶν, ἐκφράζουν καί παράγουν βαθύτατον σεβασμόν πρός τήν κτίσιν. Ἡ οἰκολογική εὐαισθησία τῆς Ὀρθοδοξίας δέν ἐδημιουργήθη, ἀλλά ἀνεδείχθη από τήν σύγχρονον περιβαλλοντικήν κρίσιν. Ὁ ἀγών διά τήν προστασίαν τῆς δημιουργίας εἶναι κεντρική διάστασις τῆς πίστεώς μας. Ὁ σεβασμός τοῦ περιβάλλοντος εἶναι ἔμπρακτος δοξολογία τοῦ ὀνόματος τοῦ Θεοῦ, ἐνῶ ἡ καταστροφή τῆς κτίσεως εἶναι προσβολή τοῦ Δημιουργοῦ, ὅλως ἀσύμβατος μέ τάς βασικάς παραδοχάς τῆς χριστιανικῆς θεολογίας. 

    Τιμιώτατοι ἀδελφοί καί προσφιλέστατα τέκνα, 

    Αἱ οἰκοφιλικαί ἀξίαι τῆς Ὀρθοδόξου παραδόσεως, ἡ πολύτιμος παρακατα-θήκη τῶν Πατέρων, ἀποτελοῦν ἀνάχωμα κατά τῆς κουλτούρας, ἀξιολογική βάσις τῆς ὁποίας εἶναι ἡ κυριαρχία τοῦ ἀνθρώπου ἐπί τῆς φύσεως. Ἡ πίστις εἰς Χριστόν ἐμπνέει καί ἐνισχύει τήν ἀνθρωπίνην προσπάθειαν ἐνώπιον καί τῶν μεγίστων δυσκολιῶν. Ὑπό τό πρῖσμα τῆς πίστεως, δυνάμεθα νά ἀνακαλύπτωμεν καί νά ἀξιολογῶμεν ὄχι μόνον τάς προβληματικάς πτυχάς, ἀλλά καί τάς θετικάς δυνατότητας καί προοπτικάς τοῦ συγχρόνου πολιτισμοῦ. Καλοῦμεν τούς ὀρθοδόξους νέους καί τάς νέας νά συνειδητοποιήσουν τήν σημασίαν τοῦ νά ζοῦν ὡς πιστοί χριστιανοί καί σύγχρονοι ἄνθρωποι. Ἡ πίστις εἰς τόν αἰώνιον προορισμόν τοῦ ἀνθρώπου κρατύνει τήν μαρτυρίαν μας ἐν τῷ κόσμῳ. 

    Ἐν τῷ πνεύματι τούτῳ, εὐχόμενοι ἐκ Φαναρίου πᾶσιν ὑμῖν αἴσιον καί παντευλόγητον τό νέον ἐκκλησιαστικόν ἔτος, καρποτόκον εἰς ἔργα χριστοπρεπῆ, ἐπ᾿ ἀγαθῷ τῆς κτίσεως ὅλης καί πρός δόξαν τοῦ πανσόφου Ποιητοῦ τῶν ἁπάντων, 3 ἐπικαλούμεθα ἐφ᾿ ὑμᾶς, πρεσβείαις τῆς Παναγίας τῆς Παμμακα-ρίστου, τήν χάριν καί τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ τῶν θαυμασίων. 

 ,βκ’ Σεπτεμβρίου α’ 

 Ὁ Κωνσταντινουπόλεως 

 διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης πάντων ὑμῶν

Τρίτη 9 Ιουνίου 2020

Δέηση για τους μαθητές της Γ΄Λυκείου της Καρπάθου!

Τα παιδιά της Γ΄Λυκείου εκκλησιάστηκαν χθες, Δευτέρα 8 Ιουνίου 2020, στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Αγίου Γεωργίου Βασσών Καρπάθου. Συμμετείχαν στον Εσπερινό και την Παράκληση, που κάθε Δευτέρα τελείται στη Μονή, ενώ έγινε ειδική δέηση για να πάρουν ενίσχυση, βοήθεια και φωτισμό για τη δύσκολη περίοδο των πανελληνίων εξετάσεων, που αρχίζουν σε λίγο.

Ο Ηγούμενος π.Καλλίνικος μετέφερε στους φερέλπιδες νέους και τις νέες μας τις ευχές του Οικουμενικού μας Πατριάρχη κ.κ.Βαρθολομαίου και του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Καρπάθου και Κάσου κ.Αμβροσίου. Όλοι μαζί ενώσαμε τις προσευχές μας, καθώς και η Λυκειάρχης Απερίου κ.Βασιλεία Γεργατσούλη, οι καθηγητές και οι καθηγήτριες των παιδιών που παραβρέθηκαν, οι γονείς και οι λοιποί προσκυνητές της Μονής... για να πραγματοποιηθεῖ "τό δώρημα πρός τό συμφέρον τῆς αἰτήσεως"!


Καλή επιτυχία, παιδιά! Είθε ο Θεός να ευλογήσει πλούσια τους κόπους σας! Να χαρείτε τα όνειρά σας! Ευχαριστούμε και για το ότι, παρά τις δύσκολες συνθήκες και την απομόνωση, λόγῳ της πανδημίας, βρεθήκατε απόψε μαζί σας! Ο Άγιος Γεώργιος ας είναι πάντοτε πρεσβευτής σας!