Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2020

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ Α΄ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ & ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΗΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΣΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ Α΄ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ & ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΗΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΣΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ.

Μέ τή Χάρη τοῦ Θεοῦ, τίς πρεσβεῖες τοῦ Προστάτου καί Ἐφόρου τῆς Μονῆς μας Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, τίς εὐχές, τίς πατρικές εὐλογίες καί ὑπό τήν Σεπτή Αἰγίδα τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου κ.κ.Βαρθολομαίου πραγματοποιήθηκε τό Σάββατο 4 καί τήν Κυριακή 5 Νοεμβρίου 2017 τό Α΄ Ἐπιστημονικό Συνέδριο τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίου Γεωργίου Βασσῶν Καρπάθου, μέ τή συνεργασία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καρπάθου καί Κάσου.

Τό Συνέδριο ξεκίνησε τό πρωί τοῦ Σαββάτου 5 Νοεμβρίου μέ Θεία Λειτουργία ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κώου καί Νισύρου κ.Ναθαναήλ, στό Καθολικό τῆς Μονῆς, πού φέτος συμπλήρωσε 160 χρόνια ἀπό τήν ἀνέγερσή του.

Στήν ἔναρξη τοῦ Συνεδρίου ὁ Ἡγούμενος τῆς Μονῆς Ἀρχιμ. Καλλίνικος Μαυρολέων ἀνέγνωσε τό σεπτό Πατριαρχικό Γράμμα τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου κ.κ.Βαρθολομαίου καί ὁ Χορός Ψαλτῶν «Τρίκκης Μελωδοί», ὑπό τή διεύθυνση τοῦ κ. Δημητρίου Μπαλαγεώργου, Ἀν. Καθηγητή τοῦ Τμήματος Μουσικῶν Σπουδῶν τοῦ ΕΚΠΑ, ἀπέδωσε ἐξαιρετικά ἐκκλησιαστικούς ὕμνους ἀπό τήν ὑμνολογία τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου.

Ἀκολούθησαν οἱ εἰσηγήσεις ἀπό Πανεπιστημιακούς Καθηγητές, ἄλλους Ἐπιστήμονες καί Ἐρευνητές, ὡς ἑξῆς:

Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καρπάθου καί Κάσου κ.Ἀμβρόσιος,
Θέμα: «Ἱερά Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή Ἁγ.Γεωργίου Βασσῶν: Παρελθόν, παρόν καί μέλλον».

Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κώου καί Νισύρου κ.Ναθαναήλ, Προηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίου Γεωργίου Βασσῶν Καρπάθου,
Θέμα: «Ὁ Κτήτωρ τοῦ Καθολικοῦ τῆς Μονῆς Νεκτάριος ὁ Νισύριος καί οἱ ἐπιγραφές τῆς Μονῆς».

Ἀρχιμανδρίτης Χριστόδουλος Κοσμάς, Καθηγούμενος τῆς  Ἱερᾶς Συνοδικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίου Συμεών Νέου Θεολόγου Καλάμου Ἀττικῆς,
Θέμα: «Ὁ Ὀρθόδοξος Μοναχισμός σήμερα».

Εἰρήνη Χριστινάκη, Ἀναπληρώτρια Καθηγήτρια τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἐθνικοῦ καί Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν,
Θέμα: «Ἡ ἐκκλησιολογική διάσταση τοῦ κανονικοῦ θεσμοῦ τῶν Σταυροπηγίων» (διαβάστηκε περίληψη τῆς εἰσηγήσεώς της ἐπειδή  ἀπουσίασε λόγῳ ἐκτάκτου κωλύματος).

Ἐμμανουήλ Περσελῆς, Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἐθνικοῦ καί Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, Ἄρχων Διδάσκαλος τοῦ Ψαλτῆρος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας,
Θέμα: «Ὁ Μητροπολίτης Καρπάθου καί Κάσου Ἀπόστολος (Παπαϊωάννου) καί ἡ ἐκπαιδευτική προσφορά τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίου Γεωργίου Βασσῶν Καρπάθου».

Ἠλίας Έμμ. Βασιλαρᾶς, Ἐρευνητής τῆς Καρπαθιακῆς Ἱστορίας καί Λαογραφίας,
Θέμα: «Τρεῖς κληρικοί ἀπό τά Σπόα στήν Ι.Μ.ΑΓ.Γ.Βασσῶν: Παρουσία καί δράση ἀπό γραπτές καί προφορικές μαρτυρίες».

Ἀθανάσιος Γλάρος, Ἐπίκουρος Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἐθνικοῦ καί Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν,
Θέμα: «Ἡ θεολογική ἀνάγνωση τῶν πατερικῶν ἐγκωμίων γιά τόν Ἅγιο Γεώργιο».

Δημήτριος Μπαλαγεῶργος, Ἀναπληρωτής Καθηγητής τοῦ Τμήματος Μουσικῶν Σπουδῶν τοῦ Ἐθνικοῦ καί Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν,
Θέμα: «Ὁ Ἅγιος Γεώργιος ὑμνολογούμενος καί μελωδούμενος».

Βάλτερ Ποῦχνερ, Ὁμότιμος Καθηγητής τοῦ Ἐθνικοῦ καί Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, Μέλος τῆς Ἀκαδημίας Ἐπιστημῶν Βιέννης,
Θέμα: «Ἡ λατρεία τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στά Βαλκάνια».

Ἐμμανουήλ Γ. Βαρβούνης, Καθηγητής Λαογραφίας καί Πρόεδρος τοῦ Τμήματος Ἱστορίας καί Ἐθνολογίας τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, Ἄρχων Προστάτης τῶν Γραμμάτων τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας,
Θέμα: «Λαογραφικά τοῦ Ἁγίου Γεωργίου».

Μηνᾶς Ἀλ. Ἀλεξιάδης,  Ὁμότιμος Καθηγητής τοῦ Τμήματος Φιλολογίας τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Ἐθνικοῦ καί Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, Ἄρχων Ὑπομνηματογράφος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας,
Θέμα: «Καρπαθιακές παραλλαγές  τοῦ τραγουδιοῦ  γιά τόν δρακοντοκτόνο Ἅγιο Γεώργιο».

Σεβαστιανός Ἀνδρεάδης, Δρ Θεολογίας καί Φιλόλογος, Διευθυντής τῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν,
Θέμα: «Τό διαχρονικό ταξίδι τοῦ Ἁϊ-Γιώργη στόν κόσμο τῆς Λογοτεχνίας».

Γεώργιος Μουστάκης, Συντηρητής ἀρχαιοτήτων καί ἔργων τέχνης,
Θέμα: «Ἀποκατάσταση Καθολικοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς».

Μετά τήν τελευταία συνεδρία συνοψίστηκαν τά πορίσματα - συμπεράσματα τοῦ Συνεδρίου ἀπό τόν Καθηγητή κ. Ἐμμανουήλ Βαρβούνη καί ἡ Χορωδία τοῦ Δήμου Καρπάθου, ὑπό τήν Διεύθυνση τῆς κ.Μοσχούλας Βαρδαούλη, ἀπέδωσε μέ ἐπιτυχία παραδοσιακά τραγούδια γιά τόν ἅγιο Γεώργιο.
Τήν δεύτερη ἡμέρα τοῦ Συνεδρίου, Κυριακή 5 Νοεμβρίου 2017, οἱ ἐργασίες κορυφώθηκαν μέ τήν Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία πού τελέστηκε μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα στόν Ἱερό Ναό Εύαγγελιστρίας πόλεως Καρπάθου. Στή Θεία Λειτουργία προεξῆρχε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κώου καί Νισύρου κ.Ναθαναήλ καί παρέστη συμπροσευχόμενος στό Ἱερό Βῆμα ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καρπάθου καί Κάσου κ. Ἀμβρόσιος, ὁ ὁποῖος καί τόν προσεφώνησε καταλλήλως. Ἔψαλε ὑπέροχα ὁ Χορός  Ψαλτῶν «Τρίκκης Μελωδοί», ὑπό τή διεύθυνση τοῦ Καθηγητή κ. Δημητρίου Μπαλαγεώργου.
Μετά ἡ ἐνορία τῆς Εὐαγγελιστρίας προσέφερε πλούσιο πρωινό στό Ἐκκλησιαστικό Μέγαρο τοῦ Ναοῦ καί στή συνέχεια οἱ Σύνεδροι ἐπισκέφθηκαν καί ξεναγήθηκαν στήν Παλαιοχριστιανική Βασιλική τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς (6ου αἰ.), στόν σπηλαιώδη Ναό τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ στά Ἄπελλα (13ου αἰ.), τόν ἱερό Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Πυλῶν, ὅπου καί παρατέθηκε γεῦμα, πλαισιωμένο ἀπό παραδοσιακούς σκοπούς καί τραγούδια ἀπό ὁμάδα τοῦ Λυκείου Ἑλληνίδων Καρπάθου καί τόν Ἱερό Ναό Κοιμ. Θεοτόκου Μενετῶν Καρπάθου.

Στίς ἐργασίες τοῦ Συνεδρίου συμμετεῖχαν 225 πρόσωπα, ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς Ι.Μ.Καρπάθου καί Κάσου Ἀρχιμ. π.Ἐπιφάνιος Χριστοδουλάκης, οἱ Ἁγιοσυμεωνίτες  Ἱερομόναχοι π.Δωρόθεος καί Χερουβείμ καί ὁ Μοναχός Εὐάρεστος, ὁ Ἀρχιμ.π.Ἀμβρόσιος Μαναρουλάς, ὁ Σύγκελλος π.Ἀθανάσιος Γκότσης, ὁ Πρωτ. π.Δημήτριος Ζαγόρας, Γραμματεύς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ὁ Οἰκονόμος π.Ἰωάννης Νεραντζούλης, ὁ Πρεσβύτερος π.Δημήτριος Σκαρβελάκης, ὁ Ἱεροδιάκονος τῆς Ι.Μ.Κώου π.Ἀμβρόσιος Καμπούρογλου, ὁ Δήμαρχος Καρπάθου κ.Ἠλίας Λάμπρος, ὁ Στρατηγός Διοικητής τῆς 95 ΑΔΤΕ Ὑποστράτηγος κ.Χιονής Νικόλαος, ὁ Δκτής ΠΒ τῆς 95 ΑΔΤΕ Σχης (ΠΒ) κ.Μαρινόπουλος Δούκας, ὁ Φρούραρχος Σμήναρχος(Ι) κ.Ἰωάννης Βάσσος, ὁ Δκτής τοῦ ΤΕ Καρπάθου Ἀντισυνταγματάρχης (ΠΖ) κ.Γεωργόπουλος Παναγιώτης, ὁ Δκτής τοῦ 9ου ΣΑ Ἐπισμηναγός κ.Παναγιώτης Τσεκούρας, ὁ Διοικητής τοῦ 102 ΛΜΕΘ Λοχαγός (ΠΒ) κ.Ἀναστάσιος Στεργιάκας, ὁ Διοικητής τοῦ Πυροσβεστικοῦ Τμήματος Ὑποπυραγός κ.Δημήτρης Ἀϊβάτογλου, ὁ Διοικητής τοῦ Ἀστυνομικοῦ Τμήματος Ἀστυνόμος Α΄ κ.Παναγιώτης Ταγκαλίδης, ὁ Ἀντιδήμαρχος κ.Γεώργιος Τούμα, Δημοτικοί Σύμβουλοι, ὁ Πρόεδρος τῆς Τοπικῆς Κοινότητας Ἀπερίου κ.Ἀλέκος Μικροπανδρεμένος, ὁ Πρόεδρος τῆς Διοικούσας Ἐπιτροπῆς τοῦ Κέντρου Ὑγείας Καρπάθου κ.Θεοδόσιος Μαστρομηνάς, ἡ Πρόεδρος τοῦ Λυκείου Ἑλληνίδων κ. Θεοδώρα Διαμαντή, ὁ Πρόεδρος τῆς Τοπικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἰνστιτούτου Λαϊκοῦ Πολιτισμοῦ κ.Ἠλίας Βασιλαράς, ἡ Διευθύντρια τῆς Δημοτικῆς Χορωδίας κ.Μοσχούλα Βαρδαούλη, Ἐκπαιδευτικοί, Διευθυντές καί ἐκπρόσωποι Σχολείων, Πολιτιστικῶν Συλλόγων καί τοπικῶν Φορέων καί πολλοί εὐλαβεῖς προσκυνητές καί φίλοι τῆς Μονῆς.

Ὁ Ἡγούμενος τῆς Μονῆς π. Καλλίνικος Μαυρολέων εὐχαρίστησε τήν Α.Θ.Π. τόν Οἰκουμενικό μας Πατριάρχη, τούς Σεβασμιωτάτους Ἀρχιερεῖς, τόν Ἅγιο Καθηγούμενο, τούς Ἐλλογιμωτάτους Καθηγητές, τίς Χορωδίες, ὅλους τούς Συνέδρους γιά τήν παρουσία τους, τόν τηλεοπτικό Σταθμό «ΘΑΡΡΙ» τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρόδου, καθώς τήν εὐλογημένη στρατιά τῶν ἐθελοντῶν, μικρῶν καί μεγάλων, πού ἐργάστηκαν μέ χαρά καί συνέβαλαν στήν κατά τό δυνατόν ἄρτια διεξαγωγή του Συνεδρίου.