Παρασκευή 1 Μαρτίου 2013

Ἀνασυγκρότηση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικού Θρόνου

sinodos-oik
Γενομένης τῆς τακτικῆς ἀνασυγκροτήσεως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, αὕτη ἀπετελέσθη διά τό ἑξάμηνον 01.03.2013 – 31.08.2013, ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ἐκ τῶν Σεβ. Ἱεραρχῶν:
Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ἀθανασίου
Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου
Πέργης κ. Εὐαγγέλου
Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανοῦ
Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου
Μύρων κ. Χρυσοστόμου
Σασίμων κ. Γενναδίου
Νέας Ἰερσέης κ. Εὐαγγέλου
Ρόδου κ. Κυρίλλου
Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνοῦ
Σιγκαπούρης κ. Κωνσταντίνου
Αὐστρίας κ. Ἀρσενίου.

Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 1 Μαρτίου 2013
  
'Εκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς ΣυνόδουΑνασυγκρότηση Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου

sinodos-oik
Γενομένης τῆς τακτικῆς ἀνασυγκροτήσεως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, αὕτη ἀπετελέσθη διά τό ἑξάμηνον 01.03.2013 – 31.08.2013, ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ἐκ τῶν Σεβ. Ἱεραρχῶν:
Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ἀθανασίου
Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου
Πέργης κ. Εὐαγγέλου
Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανοῦ
Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου
Μύρων κ. Χρυσοστόμου
Σασίμων κ. Γενναδίου
Νέας Ἰερσέης κ. Εὐαγγέλου
Ρόδου κ. Κυρίλλου
Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνοῦ
Σιγκαπούρης κ. Κωνσταντίνου
Αὐστρίας κ. Ἀρσενίου
Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 1 Μαρτίου 2013
ww.amen.gr/article12655#sthash.ViNfIyJE.dpuf
Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Αθανασίου
Γέροντος Δέρκων κ. Αποστόλου
Πέργης κ. Ευαγγέλου
Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανού
Μυριοφύτου και Περιστάσεως κ. Ειρηναίου
Μύρων κ. Χρυσοστόμου
Σασίμων κ. Γενναδίου
Νέας Ιερσέης κ. Ευαγγέλου
Ρόδου κ. Κυρίλλου
Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Δαμασκηνού
Σιγκαπούρης κ. Κωνσταντίνου
Αυστρίας κ. Αρσενίου
Εν τοις Πατριαρχείοις, τη 1η Μαρτίου 2013
Εκ της Αρχιγραμματείας της Αγίας και Ιεράς Συνόδου
- See more at: http://www.amen.gr/article12655#sthash.ViNfIyJE.dpuf
Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Αθανασίου
Γέροντος Δέρκων κ. Αποστόλου
Πέργης κ. Ευαγγέλου
Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανού
Μυριοφύτου και Περιστάσεως κ. Ειρηναίου
Μύρων κ. Χρυσοστόμου
Σασίμων κ. Γενναδίου
Νέας Ιερσέης κ. Ευαγγέλου
Ρόδου κ. Κυρίλλου
Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Δαμασκηνού
Σιγκαπούρης κ. Κωνσταντίνου
Αυστρίας κ. Αρσενίου
Εν τοις Πατριαρχείοις, τη 1η Μαρτίου 2013
Εκ της Αρχιγραμματείας της Αγίας και Ιεράς Συνόδου
- See more at: http://www.amen.gr/article12655#sthash.ViNfIyJE.dpuf
Γενομένης της τακτικής ανασυγκροτήσεως της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, αύτη απετελέσθη δια το εξάμηνον 01.03.2013 – 31.08.2013, υπό την προεδρίαν της Α. Θ. Παναγιότητος, εκ των Σεβ. Ιεραρχών:
Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Αθανασίου
Γέροντος Δέρκων κ. Αποστόλου
Πέργης κ. Ευαγγέλου
Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανού
Μυριοφύτου και Περιστάσεως κ. Ειρηναίου
Μύρων κ. Χρυσοστόμου
Σασίμων κ. Γενναδίου
Νέας Ιερσέης κ. Ευαγγέλου
Ρόδου κ. Κυρίλλου
Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Δαμασκηνού
Σιγκαπούρης κ. Κωνσταντίνου
Αυστρίας κ. Αρσενίου
Εν τοις Πατριαρχείοις, τη 1η Μαρτίου 2013
Εκ της Αρχιγραμματείας της Αγίας και Ιεράς Συνόδου
- See more at: http://www.amen.gr/article12655#sthash.ViNfIyJE.dpuf
Ανασυγκρότηση της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Θρόνου - See more at: http://www.amen.gr/article12655#sthash.ViNfIyJE.dpuf
Γενομένης της τακτικής ανασυγκροτήσεως της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, αύτη απετελέσθη δια το εξάμηνον 01.03.2013 – 31.08.2013, υπό την προεδρίαν της Α. Θ. Παναγιότητος, εκ των Σεβ. Ιεραρχών:
Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Αθανασίου
Γέροντος Δέρκων κ. Αποστόλου
Πέργης κ. Ευαγγέλου
Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανού
Μυριοφύτου και Περιστάσεως κ. Ειρηναίου
Μύρων κ. Χρυσοστόμου
Σασίμων κ. Γενναδίου
Νέας Ιερσέης κ. Ευαγγέλου
Ρόδου κ. Κυρίλλου
Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Δαμασκηνού
Σιγκαπούρης κ. Κωνσταντίνου
Αυστρίας κ. Αρσενίου
Εν τοις Πατριαρχείοις, τη 1η Μαρτίου 2013
Εκ της Αρχιγραμματείας της Αγίας και Ιεράς Συνόδου
- See more at: http://www.amen.gr/article12655#sthash.ViNfIyJE.dpuf

Δεν υπάρχουν σχόλια: